כ"ח בכסלו תשע"ז; 28 בדצמבר, 2016
heart icon facebook icon
לוגו חדו"ש

2016 - דת, מדינה וחדו"ש

הרב אורי רגב 2016 מייצגת חדשות רעות וטובות בזירת המאבק על חופש דת ושוויון. החדשות הטובות הן שמעקב שיטתי אחר עמדות הציבור היהודי מגלה כי גוברת התמיכה בערכים אלה, שלילת מדיניות הממשלה והרצון לראות ממשלה אזרחית ושיתוף פעולה בין ישראלים ליהודי התפוצות לקידום חופש נישואין. החדשות הרעות הן ששנת 2016 תיזכר כאחת השנים הגרועות בתחום הדת והמדינה - תקציב הישיבות הגיע לשיא של כל הזמנים, בוטלה חובת השירות של אברכים בצה"ל, בוטל חוק חובת הליבה, אושרו קצבאות הבטחת הכנסה לאברכים לאחר שפעמיים נפסלו בעבר על ידי בג"צ ואושר חוק עוקף בג"ץ בעניין המקוואות. הממשלה אינה מיישמת את פשרת הכותל עם התנועות הגדולות בעם היהודי ועם נשות הכותל, שעמלו על גיבושה למעלה משלוש שנים. בתוך המאבק הגדול על צביונה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית יזמנו בחדו"ש פעילות רבה שהובילה לחשיפות, ממצאים והישגים. מצרפים לכם כאן כמה מן הנושאים העקריים שהיו על סדר היום בזירת הדת והמדינה ב-2016 ומעט מן העשייה שלנו בשנה זו.

בברכת חופש דת ושוויון,
הרב אורי רגב, עו"ד
מנכ"ל חדו"ש


נישואין

666 אלף איש אינם יכולים להינשא בישראל

בציבור היהודי שוררת התנגדות רחבה מאוד לצעדי הממשלה בתחומי הדת והמדינה ותמיכה עקבית בכל היבטי חופש הדת והשוויון. זו המסקנה העיקרית העולה ממחקר דעת הקהל מדד הדת והמדינה 2016, שערך מכון סמית עבור עמותת חדו"ש לחופש דת ושיוויון.

חדו"ש חשפה את נתוני מצב חופש הנישואין בישראל: 666 אלף איש אינם יכולים להינשא. מתוכם: 364 אלף עולים מברית המועצות לשעבר המוגדרים "חסרי דת", כ-5000 "פסולי חיתון", 13 אלף גרים לא אורתודוכסים ו-284 אלף להט"בים. אוכלוסיות נוספות שיש עליהן הגבלות בתחום הנישואין: גרושות (אינן יכולות להנשא לכוהנים) - 269 אלף, גרות (אינן יכולות להנשא לכוהנים) - מעל 50 אלף, כוהנים (אינם יכולים להנשא לגרושות ולגרות) - כ-80 אלף.

לידיעה באתר חדו"ש »


עלייה של כ-30% במספר הזוגות שאינם מתחתנים

מספר הזוגות החיים בישראל ביחד ללא נישואים עלה דרמטית תוך שנתיים ב-28%, שהם קרוב ל-20 אלף זוגות. ב-2012 היו בישראל 69 אלף זוגות שחיו ביחד ללא נישואים ומספרם זינק ל-88 אלף זוגות ב-2014. במקביל מספר הנישואין היהודיים שנערכו בישראל ב-2014 (השנה האחרונה שעליה יש נתונים) צנח ב-6.5% וחזר לרמתו מראשית העשור. כך עולה מעיבוד חדו"ש לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לידיעה באתר חדו"ש »
לידיעה ב-Ynet  »


כך קרסה ברית הזוגיות

חדו"ש חשפה את נתוני רשם הזוגיות במשרד המשפטים, לפיהם משנת 2011 ועד היום הוכרו על ידו 121 פונים בלבד (כ-20 זוגות בשנה בממוצע), ובשנה החולפת רק זוג אחד בלבד. השיא היה ב-2012 - 46 נרשמים - ומאז נרשמה צניחה משמעותית.

לידיעה באתר חדו"ש »
לידיעה ב-Ynet »


דו"ח חופש הנישואין של חדו"ש 2016 - ממצאים ונתונים

בשנה האחרונה מיקדנו בחדו"ש את המאבק על חופש הנישואין בישראל כנושא הדגל שלנו. קיימנו סדרה מקיפה של סקרים ומחקרים שכולם מצביעים על מגמה ברורה: רוב גדול של הציבור הישראלי תומך בחופש נישואין ומואס במונופול של הרבנות ובתי הדין הרבניים על הנישואים וגירושים. לכבוד סוף 2016 ערכנו דו"ח המסכם את ממצאי סקרי דעת הקהל של חדו"ש בנושא חופש נישואין. אחד הממצאים החשובים ביותר בבדיקתנו הוא, ש-4 מכל 5 יהודים חילוניים בישראל היה מעדיף להינשא מחוץ לרבנות האורתודוכסית אם היתה לו אפשרות לכך, וכי בחופש בחירה בנישואין תומכים גם רוב מצביעי כמה ממפלגות הקואליציה!

לקריאת דו"ח חופש הנישואין של חדו"ש »


חינוך

נזקי היעדר תוכנית הליבה

כחלק מהסחר-מכר הקואליציוני נכנעו המפלגות האזרחיות בממשלה לדרישת המפלגות החרדיות לבטל את דרישת אכיפת לימודי הליבה. ממצאי בחינות המיצ"ב שהתפרסמו לאחרונה מלמדים שבתי הספר החרדיים המקבלים מימון מלא מקופת הציבור, ולכאורה חייבים ללמד 100% לימודי ליבה, מגיעים להישגים נמוכים בהשוואה לבתי ספר אחרים במדינה.

דו"ח נזקי העידר לימודי הליבה של חדו"ש: 51% מהסטודנטים הגברים החרדים שהחלו לימודים אקדמיים נשרו, רמת האנגלית באוכלוסייה החרדית נמוכה, הכנסה של משפחה יהודית לא-חרדית ממוצעת גדולה ב-83% מזו של משפחה חרדית, משק בית חרדי מוציא פחות מרבע על תשלומי חובה.

לכתבה בערוץ 10 »


עשרות מוסדות חרדים הפרו את חובת הליבה - אך הסנקציות מעוררות גיחוך

עשרות מוסדות של רשתות החינוך החרדיות שמחויבים על פי החוק ללמוד מאה אחוז ליבה, מפרים את חובתם. בעקבות בקשת חופש מידע של חדו"ש נחשף: משרד החינוך קנס בשנת הלימודים היוצאת (תשע"ו) 44 מוסדות של רשתות החינוך העצמאי של אגודת ישראל ומעין החינוך התורני של ש"ס בשל אי עמידה בחובות לימודי הליבה. הקנסות הן בשיעור מגוחך ביחס למימון המוסדות ומשרד החינוך מתעלם מכך שאותם מוסדות שבים ומפרים את חובתם בכל שנה מחדש. חדו"ש החלה בפעולה משפטית מקיפה כדי לעצור את מדיניות הסנקציות ולהמירה בסנקציות יעילות, בחיוב מוסדות החרדיים בהשתתפות בבחינות ההשוואתיות המתקיימות בשאר בתי הספר, ודרישה לשוב ולבחון את חוקיות הפעלתן של רשתות החינוך המפלגתיות של המפלגות החרדיות.

לידיעה באתר חדו"ש »
לידיעה בוואלה »


הגידול במספר האברכים החרדים נעצר

הגידול במספר אברכי הכולל החרדים, הרשומים במשרד החינוך, נעצר. מספר האברכים דורך במקום על כ-70 אלף. אחוז הגברים החרדים הלומדים בישיבות ירד בחמש השנים האחרונות מ-61% ל-50%. כך עולה מדו"ח חדו"ש על מספר תלמידי הישיבות.

לידיעה באתר חדו"ש »
לידיעה ב-The Marker »
לדיווח בערוץ 10 »


60% מתקציב משרד הרווחה לנוער בסיכון מופנה לחרדים

כ-60% מתקציב משרד הרווחה לנוער בסיכון מופנה לבני נוער חרדים, אף ששיעורם הוא כ-15 אחוז מכלל בני הנוער בארץ. כך עולה מנתונים שאספה חדו"ש. מהנתונים עולה כי המשרד משקיע בנער חרדי בסיכון סכום הגבוה פי ארבעה מזה המושקע בנער חילוני או דתי. מתוך התקציב המיועד לחרדים, 23 מיליון שקלים מושקעים בכ-400 בני נוער חרדים השוהים בפנימיות, כ-27 מיליון בבני נוער חרדים שמקבל טיפול ושיקום בקהילה, וכ-10 מיליון שקלים לנערת חרדיות בסיכון. זאת אף שבני הנוער החרדי הם כ-13% מהנערים שמטופלים על ידי משרד הרווחה.

לידיעה באתר חדו"ש »
לידיעה בהארץ »


שוויון בנטל

בדרישת המפלגות החרדיות ביטלה הכנסת את החיוב המוגבל לשירות צבאי שחוקקה הממשלה הקודמת, ועתה ברור כי שום אברך שאינו מעונין לשרת בצבא לא יצטרך לעשות זאת. החקיקה בנושאי הבטחת הכנסה לאברכים כמו גם הגדלת התמיכה בישיבות מסייעים לאפשר לאברכים להמשיך בלימודיהם ללא הגבלה ולהימנע מכניסה לשוק העבודה כדי לפרנס את משפחותיהם מפרי עבודתם ולחזק את כלכלת ישראל. מדד הדת והמדינה של חדו"ש 2016 מצביע על כך ש-83% מן הציבור היהודי תומך בחובת שירות של אברכי הישיבות.


החרדים אינם עומדים ביעדי השירות האזרחי

החרדים אינם מצטרפים לשירות האזרחי כפי שנקבע ביעדי הממשלה, ובעקבות כך החליטה באחרונה הממשלה להקים ועדה שתבחן דרכים לעידוד האוכלוסייה החרדית לעמוד ביעדים. בשנה שעברה לא הגיע מספר המצטרפים לשירות האזרחי־לאומי לחצי מהיעד שנקבע, כך שיעד הגיוס הכללי לחרדים נותר רחוק מהשגה.

לידיעה באתר חדו"ש »
לידיעה בהארץ »


צה"ל לא מבצע חקירות אחר מלש"בים המפרים את הסדר תורתו אומנותו

במשך יותר משלוש שנים, צה"ל אינו מקיים חקירות נגד בחורי ישיבה החשודים שהפרו את התנאים של מעמד "תורתו אומנותו" ובחורים שהצהירו על לימודים בישיבה זכאים לפטור מגיוס מבלי שנערכת בדיקה אם הם מקיימים את תנאי הצהרתם. אף שבעבר הצבא נהג לקיים חקירות כשהתעורר חשד כי תלמידי ישיבה הפרו את תנאי המעמד, בשלוש השנים האחרונות לא נפתחו חקירות כאלה. בשנים 2014-2013 לא נערכו חקירות בשל היעדר חוק מתאים ובשנתיים האחרונות לא בוצעו חקירות באמצעות משרדי חקירות פרטיים כפי שנעשה עד כה. כך עולה מבקשת חופש מידע שהגישה חדו"ש.

לידיעה באתר חדו"ש »
לידיעה בוואלה »


נשים במועצות הדתיות

30% במועצות הדתיות

בעקבות דרישת חדו"ש, היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, הורה למשרד הדתות לפעול כך שמספר הנשים החברות במועצות הדתיות יעמוד על לפחות 30%, וכי הן ישולבו גם בתפקידים בכיריםחדו"ש עוקבת עתה אחרי ביצוע הנחיה זו, ותפנה לבג"צ ככל שיתברר שהיא אינה מקויימת, כפי שאנו חוששים.

לידיעה באתר חדו"ש »


גלויות חדו"ש

בטלו הגעתכם לאירוע המדיר נשים!   הממשלה אישרה שיא של כל הזמנים
כל עובדת המסחטה של גפני   בוטל איסור הרבנות על הצבת עצי אשוח בבתי מלון

צילומים: פלאש 90


הצטרפו לחדו"ש בפייסבוק תרומות בקרו באתר חדו"ש

עמותת חדו"ש - לחופש דת ושוויון
אתר: www.hiddush.org.il  |  אימייל: info@hiddush.org  |  רח' האומן 18, ירושלים 93420  |  משרד: 077-5304131
Click to view this email in a browser

If you no longer wish to receive these emails, please reply to this message with "Unsubscribe" in the subject line or simply click on the following link: Unsubscribe

Freedom of Religion for Israel
182 East 95th St., Suite 24G
New York, New York 10128
US

Read the VerticalResponse marketing policy.

Non-Profits Email Free with VerticalResponse!