יום חמישי, 29.3.18, י"ג בניסן תשע"ח
heart icon facebook icon
לוגו חדו"ש

מה נשתנה בפסח תשע"ח?
גרסת חדו"ש לארבעת הקושיות

מה נשתנה הפסח הזה?

שירות אברכים בצבא

שבכל שנות המדינה היו אברכים שלמדו בישיבות ולא שרתו בצבא או עבדו לפרנסת משפחתם, אך בפסח תשע"ח, הודות לברית הבלתי קדושה בין דת לפוליטיקה בישראל, גדל מספר האברכים בישיבות הנשענים על קופת משלמי המסים, גדל הפער בין יעדי הגיוס עליהם הכריזה הממשלה לבין מספר האברכים המתגייסים, וקטן מספר המשתלבים בשוק העבודה ותורמים לכלכלת ישראל ולפרנסת משפחותיהם.

צניחה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים
שיעור התעסוקה של גברים בגילאי 25־64 בשנת 2015 עמד על 53.8%. בשנת 2017, במקום לגדול כמתבקש מהצהרות הממשלה, הוא הצטמצם לכדי 50.9% בלבד.

גידול הפער בין שיעור המתגייסים לבין יעד הגיוס
הפער בין שיעור המתגייסים בקרב אברכים שתורתם אומנותם לבין יעדי הגיוס הולך וגדל, בשלוש שנים גדל הפער משיעור של 1.4% ל 11%, ואף זאת בהנחה המופרכת בעליל שכל הנספרים כחרדים לצורך החישוב הם באמת חרדים.

בשנת 2013 עמד יעד הגיוס שהציבה הממשלה על 2,000 [מכל השנתונים], אך הגיוס בפועל הסתכם ב-1,972 אברכים. לעומת זאת, בשנת 2016 היעד היה 3,200 בעוד בפועל התגייסו רק 2,850.


מה נשתנה הפסח הזה?

ישיבות

שבכל השנים דאגה המדינה ללימוד התורה ותמכה בישיבות, אך השנה - בניגוד לרצונו של רב גדול בציבור - תקציב התמיכה בישיבות מקופת המדינה הגיע לשיא כל הזמנים!

בתקציב 2019 הצליחו חברי הכנסת החרדיים לדאוג לעליה בתקציב הישיבות לכדי 1.5 מיליארד שקל. עליה של 15% משנה קודמת. הישג חסר תקדים לחרדים בהתחשב בכך שבתקופת לפיד התקציב הופחת לכחצי מיליארד שקל בלבד .


מה נשתנה הפסח הזה?

שוויון מעמד האישה

שבכל שנות המדינה התקיים מאבק על שוויון מעמד האישה לנוכח לחצים של הממסד הדתי לפגוע בעקרון זה, אך בפסח תשע"ח גברה והתרחבה התמיכה הציבורית בשוויון המגדרי וכנגד האפליה מטעמי דת בכל התחומים.

שיא בגיוס בנות דתיות [930 ב-2010 ו-2700 ב-2017] ותגובת נגד חריפה לרבנים ולראשי ישיבות המטיפים נגד הגיוס ופוגעים בכבודן וזכויותיהן של הנשים; 88% תומכים בגיוס בנות ובכך דוחים את דעת הרבנות הראשית האוסרת על גיוס בנות];

שיא בתמיכה הציבורית בדרישה שכל המפלגות, לרבות החרדיות, יאפשרו לנשים להיות חברות מפלגה ויציבו אותן במקומות ריאליים ברשימות המועמדים לכנסת ולרשויות המקומיות [72%, לרבות רוב מצביעי מפלגות הקואליציה הלא-חרדיות];


מה נשתנה הפסח הזה?

נישואין

שבכל השנים התקיים מונופול של הרבנות האורתודוכסית על נישואי יהודים בישראל, אבל בפסח תשע"ח, בצד מספר שיא של כ-700,000 איש בישראל שאינם יכולים להינשא כלל, גברה התמיכה בחירות הנישואין, ולראשונה יש רוב בציבור היהודי לאלה המעדיפים שלא להינשא ברבנות [55%], ומספרם הגיע לשיא בציבור החילוני - 81%!


צילומים: פלאש 90

 

הרב אורי רגב ארבע הקושיות המסורתיות נועדו למשוך את תשומת ליבם של הצעירים בקרב המסבים לסדר הפסח לסיפור ההגדה וחשיבות החירות והשחרור משעבוד אותה מסמל חג הפסח! עבדות מצרים ושיעבוד עם ישראל בקרב אומות העולם הן זיכרון היסטורי רב חשיבות, אך לא פחות חשובה בחג החירות גם המודעות לצורך להיאבק למען חופש הדת והמצפון, אשר למרבה האירוניה סובלים מהעדרם בישראל בעיקר יהודים! הברית הבלתי קדושה בין דת לפוליטיקה מנציחה ואף מחזקת את הכפייה הדתית ואת חוסר השוויון לחילונים, ללא-אורתודוכסים, לנשים - וחותרת תחת אושיות הדמוקרטיה ושלטון החוק בישראל. בתחומים רבים יש החמרה, ובאחרים ישנם גם הישגים. חשוב שנהיה מודעים, שנדע כי יש בכוחנו לשנות את המצב, ואין אנחנו בני חורין לפטור עצמנו מן המאבק הדרוש.

חשוב שנזכור תמיד, ובמיוחד בחג החירות, ש"להיות עם חופשי בארצנו" משמעותו גם ליהנות מחופש דת ומשוויון. יחדיו נוכל לקדם את החירות בשנה הבאה!

באיחולי חג חירות שמח ומשמעותי,
הרב אורי רגב, עו"ד
מנכ"ל חדו"שתעסוקת חרדים

הצטרפו לחדו"ש בפייסבוק תרומות בקרו באתר חדו"ש

עמותת חדו"ש - לחופש דת ושוויון
אתר: www.hiddush.org.il  |  אימייל: info@hiddush.org  |  רח' האומן 18, ירושלים 93420  |  משרד: 077-5304131
Click to view this email in a browser

If you no longer wish to receive these emails, please reply to this message with "Unsubscribe" in the subject line or simply click on the following link: Unsubscribe

Freedom of Religion for Israel
182 East 95th St., Suite 24G
New York, New York 10128
US

Read the VerticalResponse marketing policy.

Non-Profits Email Free with VerticalResponse!