יום חמישי, 27.7.17, ד' באב תשע"ז
heart icon facebook icon
לוגו חדו"ש

מהפכה בחופש הדת בצה"ל:

מעתה יתאפשר לקיים קבורה צבאית חילונית

בעקבות דרישות חדו"ש: פקודות צה"ל בנוגע לקבורת חללים שונתה, וכעת ניתן יהיה לקבור חללים בבית קברות צבאי ללא סממנים דתיים וכן לקיים קבורה צבאית בבית קברות אזרחי. חדו"ש ממשיכה במאבק להשלמת המהפך

בעקבות דרישות של עמותת חדו"ש - לחופש דת ושוויון מרשויות הצבא, ועתירה לבג"צ שהגישה בנושא, פרסם צה"ל פקודת מטכ"ל המאפשרת לערוך טקס הלוויה צבאי ללא סממנים דתיים, על פי בחירת המשפחה, הן בבית עלמין צבאי והן בבית עלמין אזרחי.

עד לתיקון הפקודה, ניתן היה לקבור בבתי קברות צבאיים בטקס דתי בלבד (יהודי-אורתודוכסי או על פי דתו של החייל ההרוג). ביחס למשפחות שביקשו לקבור את יקירן בקבורה לא-דתית קבעו הפקודות כי ניתן לעשות זאת רק בבית קברות אזרחי, ללא סממני הכבוד והטקס הצבאי (כגון נשיאת ארון, הנחת זרים טקסית, משמר כבוד והספד רשמי). הפקודה החדשה מבשרת מהפך והרחבת יישומו של עקרון חופש הדת גם בצה"ל. הפקודה החדשה קובעת לראשונה כי "שאיר הבשר רשאי במהלך תאום הלוויה, לבחור האם ברצונו לקיים את הסממנים הדתיים של טקס הלוויה" (הסממנים הדתיים כוללים קריאת פסוקים, מזמורי תהילים, תפילת אזכרה ["אל מלא רחמים"] ו"בקשת מחילה" על ידי רב וחזן צבאי, וכן אמירת קדיש]. עם זאת הפקודה המתוקנת עדיין מגלה חוסר הבנה וחוסר כבוד לחלופות חילוניות לקבורה אורתודוכסית בנוסח המוכתב על ידי הרבנות הצבאית, ולאפשרות של חלופה דתית לא-אורתודוכסית, ולפיכך ממשיכה חדו"ש את מאבקה בבג"צ כדי להשלים את המהפך הדרוש.

חדו"ש פועלת מזה מספר שנים להשגת שוויון בקבורה בין חללי צה"ל, באופן שלא תהיה הדרה והפליה של חיילים שאינם יהודים על פי ההלכה ("זרע ישראל") או חיילים שבני משפחתם מבקשים לקבור אותם בטקס חילוני או דתי ליברלי ולא בטקס דתי-אורתודוכסי. בסוף 2015, בעקבות פניות חדו"ש, הודיע היועמ"ש למערכת הביטחון כי הינחה את אכ"א לשלב בפקודות הצבא הוראות מפורשות המאפשרות למשפחות לערוך ליקיריהם טקס קבורה צבאי ללא סממנים דתיים, מבלי לאבד את הזכות להלווייה צבאית. אולם לאחר שלמעלה משנה מאוחר יותר טרם נעשה הדבר, הגישה חדו"ש עתירה לבג"צ לחייב את רשויות הצבא לממש עקרון זה ללא שיהוי נוסף.

מספר ימים לפני המועד בו חוייבה המדינה להשיב לעתירת חדו"ש, פרסמו רשויות הצבא סוף סוף את נוסח הפקודה שעודכן באופן מהותי. מחד גיסא, מדובר במהפך היסטורי שכן לראשונה מורחב עקרון היסוד של חופש דת ומצפון לתחום הטקסים הצבאיים אשר היו עד עתה בשליטה מלאה של הרבנות הצבאית, אשר הכתיבה את אופי טקסים אלה על פי תפיסת עולמה הדתית. אך מאידך גיסא, הפקודה עדיין מקשה על עיצובו של טקס הלווייה חילוני משמעותי, ורואה בו חריג שיאושר רק בנסיבות מיוחדות, וכן מחייבת את אישור הרבנות הצבאית לכל שינוי בטקס הדתי.לפיכך המהפך החיובי הוא עדיין לא סופו של המאבק: חדו"ש דרשה בפניותיה ובעתירה לבג"צ גם את הסדרת האפשרות לקבורה דתית לא-אורתודוכסית וקיבלה עתה את אישורו של בית המשפט העליון לעדכן את העתירה ובימים הקרובים תוגש העתירה המתוקנת אשר תדגיש את הצורך ביצירת טקס הלוויייה צבאית חילונית, כפי שעוצב טקס אורתודוכסי לפרטי פרטיו, או לחלופין – תקל על משפחות לעצב טקס על פי בחירתן, וכן – תשחרר את הרוצים בטקס דתי לא-אורתודוכסי מן הצורך לקבל את אישור הרבנות הצבאית האורתודוכסית כתנאי לכך.

לידיעה באתר חדו"ש »
לידיעה ב-ynet »


סקרי חדו"ש

תמיכה בקרב הציבור בפסיקת בג"ץ המאפשרת פתיחת מרכולים בשבת בתל אביב
73% מהציבור היהודי בישראל תומך בפסיקת בג"צ אשר אישרה את חוק העזר העירוני של עיריית תל אביב בענין פתיחת עסקים בשבת. מתוכם 97% מהחילונים, 72% מתושבי תל אביב ורוב בקרב מצביעי המפלגות האזרחיות בקואליציה.
לידיעה באתר חדו"ש »

סקר ל"ג בעומר - יותר ממחצי הציבור מעוניין בחתונה מחוץ לרבנות
55% מהציבור היהודי בישראל מעוניינים באלטרנטיבה של נישואין יהודיים-שוויוניים מחוץ לרבנות, בהם 81% מהחילונים. כך עולה מסקר שנערך לקראת ל"ג בעומר, הנחשב לחג הנישואין ולפתיחת עונת החתונות. מדובר בפעם הראשונה בה מתברר שרוב הציבור היהודי לא רק תומך באופן תיאורטי בחופש נישואין, אלא גם מעוניין באופן אישי בנישואין מחוץ לרבנות. טענה רווחת בשיח הציבורי בישראל היא שגם אם יונהגו נישואין אזרחיים או דתיים לא-אורתודוכסיים לא יהיה להם ביקוש גדול. עתה מתברר כי הנחה זו אינה מתארת עוד את המציאות.
לידיעה באתר חדו"ש »
לידיעה במאקו »

סקר דחיית חופשת ל"ג בעומר
56% מהציבור היהודי בישראל ו76% מהחילונים מתנגדים להחלטה לדחות את חופשת ל"ג בעומר בבתי הספר מיום ראשון ליום שני בכדי למנוע מן הציבור החילוני לחלל שבת. על פי ממצאי הסקר, עיקר התמיכה בדחיית החופשה היא בקרב החרדים, הדתיים והמסורתיים קרובים לדת ובקרב מצביעי מפלגת הבית היהודי (83%).
לידיעה באתר חדו"ש »
לידיעה במעריב »

סקר מצעד הגאווה
79% מהציבור היהודי הבוגר בישראל בדעה שיש לאפשר לזוגות בני אותו מין נישואין (60%) או רישום זוגיות (19%), כולל 47% מהציבור הדתי. כך עולה מסקר שנערך לקראת מצעד הגאווה השנתי בתל אביב. מדובר בעלייה עקבית ונמשכת בתמיכת הציבור במיסוד זוגיות לבני אותו מין בישראל. בשנה שעברה תמכו 76%, ובשנים הקודמות התמיכה עמדה על 60-65% בלבד!
לידיעה באתר חדו"ש »
לידיעה ב-NRG »

סקר הכותל והגיור
בעקבות הסערה שפרצה לאחר החלטות הממשלה בנושא הכותל וחוק הגיור, על פי דרישת המפלגות החרדיות, בדקה חדו"ש את עמדות הציבור ביחס להחלטות אלה. ממצאי הסקר, הם חד משמעיים: כשני שליש של הציבור היהודי הבוגר בישראל מתנגד להחלטות הממשלה!
לידיעה באתר חדו"ש »


פינות חדשות בעמוד הפייסבוק של חדו"ש

ייסדנו שתי פינות חדשות בעמוד הפייסבוק של חדו"ש:

מספר בשבוע: מידי שבוע נביא נתון מספרי ביחס לחופש הדת והשוויון בישראל.

פינת "הידעת?": מידי שבוע ניתן מידע ענייני אודות נושאים של דת ומדינה בישראל, הכולל הסבר על זכויות אזרחיות והסבר על מושגים בתחום.

 

הרב אורי רגב מה שמאפיין את ממצאי הסקרים השיטתיים של חדו"ש במהלך השנים הוא הפער הגדול בין מדיניות ממשלות ישראל לדורותיהן בנושאי דת ומדינה, כמעט ללא יוצא מן הכלל, לבין רצונו של הציבור וערכי הדמוקרטיה כפי שהם מובנים בכל מדינה נאורה בעולם. גם הסקרים המתפרסמים במידעון זה ממחישים עד כמה מדיניות הממשלה הנוכחית מפגינה העדר חוט שדרה ורפיסות בכל הנוגע לדרישות המפלגות החרדיות. אך דוברי הממשלה מוסיפים חטא על פשע ביומרנותם לייצג את רצון הציבור, ושופכים את חמתם על בית המשפט העליון העומד מעת לעת בפרץ, בטענם כי הוא הוא החותר תחת עקרונות הדמוקרטיה. כפי שהראינו במידעון האחרון, האמת הפוכה והציבור אינו שוטה. לפני מספר חודשים בדקה חדו"ש למי רוחש הציבור הכי הרבה אמון בקרב מוסדות המדינה הרלבנטיים. התוצאות מדברות בעד עצמן: ל- 59% מהציבור היהודי בישראל יש הכי הרבה אמון בבית המשפט העליון, פי 3.5 מהאמון לו זוכה הרבנות –16% בלבד. רק ל-12% יש הכי הרבה אמון בממשלה, ורק 13% בכנסת!

חדו"ש תמשיך במאבקה לקידום חופש דת ושוויון בנטל בישראל, עם שותפיה בארץ וביהדות התפוצות, בשיח הציבורי ובבתי המשפט, ותמשיך להציג מראה בפני ראשי השלטון אשר תחשוף בפניהם את האמת לנוכח היומרנות והצדקנות המאפיינים את פעולתם בתחום הדת והמדינה, ולנוכח כניעתם המבישה לתכתיבי המפלגות החרדיות.

בברכת חופש דת ושוויון,
הרב אורי רגב, עו"ד
מנכ"ל חדו"ש


גלויות חדו"ש

העם חכם ממנהיגיו   גפני: אסור לאדם חרדי ללמוד באוניברסיטה
79% תמיכה במיסוד זוגיות לבני אותו המין   גם דתיים יוכלו ללמוד לתואר בכיתות ללא נשים

צילומים: פלאש 90


הצטרפו לחדו"ש בפייסבוק תרומות בקרו באתר חדו"ש

עמותת חדו"ש - לחופש דת ושוויון
אתר: www.hiddush.org.il  |  אימייל: info@hiddush.org  |  רח' האומן 18, ירושלים 93420  |  משרד: 077-5304131
Click to view this email in a browser

If you no longer wish to receive these emails, please reply to this message with "Unsubscribe" in the subject line or simply click on the following link: Unsubscribe

Freedom of Religion for Israel
182 East 95th St., Suite 24G
New York, New York 10128
US

Read the VerticalResponse marketing policy.

Non-Profits Email Free with VerticalResponse!